Ако лице собственик и управител на дадено дружество има осигуряване при друг работодател на максималния осигурителен доход за страната от 3000.00лв. (за 2019г.)  или над него не е необходимо да се осигурява в собственото си дружество, след като то започне дейност, но ако няма, като управител и собственик на  дружеството си има два варианта:

Вариант 1:

Като самоосигуряващо се лице на минималния осигурителен доход за страната за 2019год. от 560.00 лв., с месечни вноски според варианта, дали да е с право на болничен – за всички осигурителни рискове, за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 3 и ал. 4 от КСО) т.е ако на лицето му се наложи да ползва болничен от НОИ ще му изплатят обезщетението за временна неработоспособност, осигурителните вноски при този вариант са 175.00 лв. на месец

или

като самоосигуряващо се лице на минималния осигурителен доход за страната за 2019год. от 560.00 лв., без право на болничен  с месечни осигурителни вноски на стойност 155.00лв. само за задължителните фондове, което  включва единствено рисковете общо заболяване, старост и смърт.  Евентуално, ако собственика желае да получава заплата от дружеството си ще начислява и внася 10% ДОД върху тези 560.00лв. или друг доход над минималния.

Декларацията за започване на дейност (ОКД 5) и варианта за самоосигиряване се подава в 7-дневен срок от започване на дейноста към НАП по електорнен път или на хартиен носител от лицето или обслужващото го счетоводство.

Вариант 2:

Като управител по договор за управление и контрол (ДУК) на осигурителен доход според кода на икономическата дейност на дружеството ( Приложение № 1 към чл.9, ал.1, т. 1- Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии) , в повечето случаи този доход е над 1000.00лв. и месечни вноски за осигуряване около 400.00лв.