Разпределение на дивидент

Автор: Публикувано: 08/07/2022Актуална към: 01/12/2022
Anagami / Статии / Счетоводство / Разпределение на дивидент

Правилата за разпределение на дивидент са заложени в Търговския закон (ТЗ), съгласно който начина на разпределение на дивидент зависи от правната форма на конкретното дружество.

 1. Акционерно дружество (АД) :

За да разпредели дивидент едно акционерно дружество то трябва да отговаря на определени критерии :

 • Дружеството да е реализирало счетоводна печалба (печалба след приспадане на съответния данък) през изминалата календарна година. Необходимо е този финансов резултат да бъде отразен в годишния финансов отчет и да бъде приет от Общото събрание на дружеството; и
 • чистата стойност на имуществото на фирмата (всички активи – всички пасиви), намалена с печалбата, която ще се изплати, да е не по-малка от сумата на регистрирания капитал на дружеството, увеличена с „фонд“ Резервен от счетоводния баланс на фирмата. По закон АД е задължено да отделя 10% от формираната печалба във фонд „Резерви“, докато съответния фонд не достигне 10% от капитала на фирмата.

Само и единствено ако са налице тези обстоятелства, Акционерното дружество може да гласува и одобри разпределението на дивидент.

 1. Дружества с ограничена отговорност (ООД и ЕООД):

Те имат право да разпределят дивидент единствено ако:

 • Дружеството е реализирало счетоводна печалба (печалба след приспадане на съответния данък) през изминалата календарна година. Необходимо е този финансов резултат да бъде отразен в годишния финансов отчет и да бъде приет от Общото събрание на дружеството; и
 • чистата стойност на имуществото на фирмата (всички активи – всички пасиви), намалена с печалбата, която ще се изплати, е не по-малка от сумата на регистрирания капитал на дружеството. Според българското законодателство, дружествата с ограничена отговорност нямат задължение да формират фонд „Резерви“.
 1. Еднолични търговци (ЕТ) – Тази правна форма се третира като физическо лице. В този смисъл, от правна гледна точка, не възникват отношения между два субекта. Именно за това ЕТ не разпределя дивидент, а печалбата се явява като доход за физическото лице. Данъчната основа и размера на съответния данък са регламентирани в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), като е важно да се отбележи че данъчната ставка е 15%.

Дивидентите се облагат с данък при източника (окончателен данък).

Съгласно чл.194 от ЗКПО с данък при източника се облагат дивидентите, разпределени от местни юридически лица в полза на:

 • чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;
 • местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини.

Не се облагат с данък дивиденти, разпределени  в  полза на: местно юридическо лице, което участва в капитала на дружество като представител на държавата; договорен фонд; и чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалба.

Съгласно чл.38 от ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат облагаемите доходи от дивиденти, разпределени в полза на:

 • едноличен търговец;
 • местно или чуждестранно физическо лице от източник в България;
 • местно физическо лице от източник в чужбина.

Ставката на данъка е 5%, съгласно чл.200, ал.1 от ЗКПО и чл. 46, ал.3 от ЗДДФЛ и се изчислява върху брутната сума на разпределените дивиденти.

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

Последвай ни

anagami-biznes-kalkulatori
Anagami Бизнес Документи
Anagami Бизнес Документи
anagami-biznes-kalkulatori

Последни статии

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни: