Необходими документи при проверка от Инспекцията по труда

Автор: Публикувано: 15/08/2022Актуална към: 01/09/2022
Anagami / Статии / Счетоводство / Необходими документи при проверка от Инспекцията по труда

Кои са необходимите документи при проверка от Инспекцията по труда?

В тази статия, направихме списък на възможните документи, които могат да бъдат изискани от Вас при проверка от Инспекцията по труда:

 1. Договор със служба по трудова медицина;
 2. Книга за първоначален, периодичен, ежедневен и извънреден инструктаж на персонала . Заповеди и програма за инструктаж ;
 3. Досиета по действащи и прекратени трудови договори. Ведомости за работни заплати
 4. Регистър на издадени трудови книжки;
 5. Книга за извънреден труд;
 6. Форма 76;
 7. Вътрешни правила за работна заплата;
 8. Правилник за вътрешен трудов ред;
 9. Декларация чл. 15 от ЗБУТ;
 10. График за отпуски, за работа и работно време;
 11. Други: Договор за обслужване на електрически съоръжения (ако ел. съоръженията в предприятието се обслужват от външна фирма). В случай, че имате собствен електротехнически персонал сте задължени да предоставите списък с лицата, както и документи за защитена квалификационна група по електрическа безопасност. Необходимост е и наличието на списък с длъжностите които са изложени на риск при работа с електрически ток.

При сключен договор със служба по трудова медицина тя извършва и изготвя следните дейности и документи, необходими при проверка Инспекцията по труда:

– оценка на риска по работни места и длъжности;

– програма за намаляване или отстраняване на риска;

– обучение на служител,който ще провежда първоначалния инструктаж на всеки новопостъпил служител;

– правилник за вътрешния трудов ред;

– инстукции за безопасност при работа с машини или съоръжения;

– разработване на физиологичен режим на труд и почивка за работниците;

– протоколи от измервания на работната среда;

– провеждане на ежегодни профилактични прегледи на наетите лица;

– изготвяне на декларация по чл. 15 от ЗБУТ

Какво е нужно да съдържат трудовите досиета:

– трудов договор и справка от НАП за прието уведомление по чл. 62.

– служебна бележка за проведен начален инструктаж за безопасни усложия на труд;

– длъжностна характеристика;

– молба и заповед за рарешаване на отпуск;

– допълнителни споразумения и справки от НАП за подадени уведомления към споразуменията (ако се налага);

– декларация за банкова сметка в случай, че възнаграждението не се изплаща в брой;

– декларация от работника  за непредставяне на трудова книжка при започване на работа;

– медицинско свидетелство;

– декларация за съгласие за предоставяне на лични данни;

– заповед за прекратяване на трудоправоотношение с работника;

– приемо-предавателен протол за получаване на оформена трудова книжка.

Всички документи при проверка Инспекцията по труда, трябва да са задължително подписани на посочените места от съответния работник или служител и работодател или управител.

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

Последвай ни

anagami-biznes-kalkulatori
Anagami Бизнес Документи
Anagami Бизнес Документи
anagami-biznes-kalkulatori

Последни статии

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни: