Извънреден труд – Продължителност на извънредния труд

Автор: Публикувано: 14/08/2022Актуална към: 15/12/2022
Anagami / Статии / Труд и право / Извънреден труд – Продължителност на извънредния труд

Извънреден труд – положен по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя от работника или служителя извън установеното за него работно време.

Нормативната уредба на извънредния труд е установена в чл. 143 до чл. 150 от Кодекса на труда /КТ/.

Извънредният труд е забранен. Допустим е по изключение по реда на чл. 144 от КТ в следните случаи:

 • за извършване на работа във връзка с отбраната на страната;
 • за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от кризи или бедствия;
 • за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ;
 • за извършване на аварийно-възстановителни работи и поправки в работните помещения, на машини или на други съоръжения;
 • за извършване на усилена сезонна работа;
 • за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време.

Продължителността на извънредния труд за един работник или служител не може да надвишава предвитените в закона ограничения, а именно:

 • 150 часа за една календарна година;
 • 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец;
 • 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица;
 • 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.

Съгласно чл. 147 от  КТ не се разрешава полагане на извънреден труд от:

 • от непълнолетни лица;
 • бременни работнички или служителки, както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро;
 • майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие;
 • трудоустроени работници или служители освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи;
 • работници или служители, които продължават образованието си без откъсване от производството освен с тяхно съгласие;
 • от работници и служители, за които е установено намалено работно време.

Работодателят е длъжен да води книга за отчитане на извънредния труд и да го отчита пред инспекцията по труда до 31-ви януари на следващата календарна година.

Положените часове извънреден труд се отразяват във ведомостите за заплатите за съответния месец. Минималният рамер на извънредния труд е посочен в чл. 262 от КТ, а именно:

 • 50 на сто – за работа през работните дни;
 • 75 на сто – за работа през почивните дни;
 • 100 на сто – за работа през дните на официалните празници;
 • 50 на сто – за работа при сумирано изчисляване на работното време.

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни: